การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า

Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวปิโยรส พงษ์เกษมพรกุล, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of extraction using moderate electric field on antioxidant properties from Riceberry bran", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย