ทรานสคริปโตมของเซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอยที่มีการแพร่กระจายที่ต่างกันในระบบการเลี้ยงเซลล์แบบ 2 และ 3 มิติ