การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี จากต้นระย้าเกล็ดหอย

Publish Year International Conference 1
2016 exNarongsak Chaiphattharakit, inดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopporn Thasana, exSomsak Ruchirawat, "Two serratene triterpenoids from Lycopodium nummularifolium Blume", 7th Rajamangala University of Technology International Conference, 24 - 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย