การวิเคราะห์และพัฒนาสารประกอบของยาอย่างเป็นระบบ: เข้าใจสาเหตุของการถดถอยของยาและที่มาของแนวทางสำหรับใช้พัฒนาในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2015 exNathjanan Jongkon, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Probing the Catalytic Mechanism Involved in the Isocitrate LyaseSuperfamily: Hybrid Quantum Mechanical/Molecular MechanicalCalculations on 2,3-Dimethylmalate Lyase", The Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 119, ฉบับที่ 35, กันยายน 2015, หน้า 11473-11484