การศึกษากลไกต้านทานการแตกหักของวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินยางธรรมชาติและนาโนซิลิกา

Publish Year International Journal 1
2017 exYanika Poonpipat, exKritsanachai Leelachai, exRaymond A Pearson, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fracture behavior of silica nanoparticlesreinforced rubber/epoxy composite", Journal of Reinforced Plastics and Composites, ปีที่ 36, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2017, หน้า 1156-1167