การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิด

Publish Year International Conference 1
2014 exวิชชุพรรณ บุญช่วยเหลือ, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Star-shaped poly (caprolactone-co-lactide) for toughening and optical transparent PLA", IUPAC World Polymer Congress 2014, The 45th International Symposium on Macromolecules (MACRO2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย