การศึกษาความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับไนโตรเจนในผลึกคิวพลัสออกไซด์ด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล

Publish Year International Journal 1
2015 exIttipon Fongkaew, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSukit Limpijumnong, "First principles study of Ca in BaTiO3 and Bi0.5Na0.5TiO3", Philosophical Magazine, ปีที่ 95, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน - ตุลาคม 2015, หน้า 3785-3797