การไหลแบบทรานสิชั่นและเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนัง

Publish Year International Conference 1
2014 exWatchapon Rojanaratanangkule, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rotation on Coherent Structures in Wall-Bounded Turbulence", Proceedings of the Ninteenth Australasian Fluid Mechanics Conference, 8 - 11 ธันวาคม 2014, เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 2
2017 exChate Pongudom, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exArpiruk Hokpunna, "Numerical study of receptivity mechanism of bypass transition on flat-plate boundary layer subject to synthesized freestream turbulence", The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand , 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exTeppatat PANTUPHAG, exPidsanu Jangphrai, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, "Modeling of inflow freestream turbulence for large-eddy simulation of bypass transition on aflat plate boundary layer using data driven approaches", The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand , 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย