(ยกเลิกการให้ทุน) ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เเบบนิวโรฟัซซี่สำหรับระบบปรับอากาศ