ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สารพฤกษเคมี และความสามารถต้านออกซิเดชันของมะยงชิด