ขีดจำกัดของการใช้สนามไฟฟ้ากำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน

Publish Year International Conference 3
2017 exBenjamas Ponboonjaroenchai, exPanatda Srithamma, exNakorn Kumchaiseemak, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefan C. M?ller, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Luengviriya, "Unpinning of spiral waves from rectangular obstacles by stimulated wave trains", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2015 exWatcharawee Tearasongsawat, exPhumipat Kittiboonananb, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exAmarin Ratanavis, "Laser scattering measurement for laser removal of graffiti", 2nd International Conference on Photonics Solutions, ICPS 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exAtit Ruangsri, exPiyachat Wungmool, inนายศิริพงษ์ เทศนา, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exธงชัย หอมวันทา, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "A simplified nitrogen laser setup operated at atmospheric pressure", 2nd International Conference on Photonics Solutions, ICPS 2015, 6 - 8 กรกฎาคม 2015, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย