ขีดจำกัดของการใช้สนามไฟฟ้ากำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2015 exLuengviriya, J., exPhantu, M., exMรผller, S.C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of oxygen on excitation waves in the Belousov-Zhabotinsky reaction with different excitability", Chemical Physics Letters, ปีที่ 618, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 6-10
Publish Year National Conference 1
2013 inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON SPIRAL WAVES IN MEDIA WITH DIFFERENT EXCITABILITY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย