การจำแนกการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลสาธารณะและวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

Publish Year International Conference 2
2018 exSukrit Sriratanawilai, inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Route Prediction in Air Travel Network Using Socio-Economic Factors and Learning Models", 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research , 17 - 18 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, "Air Passenger Estimation Using Gravity Model and Learning Approaches: Case Study of Thailand", 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory, and Applications, 14 - 17 สิงหาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย