ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้ำขุ่น-น้ำยืน

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPadon Tangulrat , exThitiporn Kaewlungka, "Geomorphological Study at Ban Bo Kaew Sapphire Deposit, Den Chai District, Phrae Province, Northern Thailand", The 4th International Gem and Jewelry Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย