การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีสกัดจากไหมข้าวโพด ในการลดระดับปริมาณกรดยูริคและยับยั้งการเจริญของ Aspergillus flavus