ระบบวางแผนกำลังการผลิตในกระบวนการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม