การศึกษาคุณสมบัติการเสียรูปแบบควบคู่ของการดัด-การบิดในคานผนังบางที่ทำจากวัสดุประกอบแบบอัดซ้อน

Publish Year International Journal 1
2017 exนายนวพล สมพงษ์, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of bend-twist coupling deformation on the aerodynamic performance of a wind turbine blade", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 34, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 15-20
Publish Year International Conference 1
2016 exนายนวพล สมพงษ์, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF BEND-TWIST COUPLING DEFORMATION ON THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF A WIND TURBINE BLADE", Second International Conference on Science, Engineering & Environment, 21 - 23 พฤศจิกายน 2016, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 exนายนวพล สมพงษ์, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับมุมปะทะของใบพัดกังหันลมโดยใช้คุณสมบัติการเสียรูปแบบควบคู่ในวัสดุคอมโพสิท", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย