การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าและศักยภาพของการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, exดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, "การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช", การประชุมทางวิขาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย