ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรสำหรับหมักเนื้อสัตว์เมื่อผ่านกระบวนการปรุงสุก