การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)รูปผงจากรำข้าวร่วมกับโปรตีนรำข้าวเข้มข้น

Publish Year International Conference 1
2015 exปริญญา พันธุ์รัศมีทอง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effect of trypsin hydrolysis of rice bran protein concentrates on free glutamic acid and gamma-aminobutyric acid content", Proceeding of the 5th International Silpakorn Graduate Study Conference, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย