สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata)

Publish Year International Journal 1
2022 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, exนายปรีชา โพธิ์ทอง, exนายวุฒิกร วังหอม, "Antimicrobial, Antioxidant, and Antifouling Activity from Extracts of Aboveground and Belowground Parts of Seagrasses Cymodocea rotundata and Cymodocea serrulata", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา วิญญูนันทกุล, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inนางดวงเดือน วารีวะนิช, "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย