การอยู่รอดของเชื้อซาลโมเนลลาและลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมกึ่งแห้ง

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exKasirin Batpho, "Monitoring Survival of Salmonella and Listeria in Semi-dry Nham during Storage", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย