ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2019 exSamsalee, N., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Native and modified porcine plasma protein as wall materials for microencapsulation of natural essential oils", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2019, หน้า 2745-2753
2019 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Development and characterization of porcine plasma protein-chitosan blended films", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 100406-1-6
Publish Year International Conference 1
2017 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Characterization of porcine plasma protein – chitosan blended films", the Annual Meeting of Institute of Food Technologists (IFT) 2017, 25 - 28 มิถุนายน 2017, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา