ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ

Publish Year International Journal 4
2020 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Characterization of food application and quality of porcine plasma protein–based films incorporated with chitosan or encapsulated turmeric oil", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 488-500
2017 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Modification and characterization of porcine plasma protein with natural agents as potential cross-linkers", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 964-971
2017 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effect of natural cross-linkers and drying methods on physicochemical and thermal properties of dried porcine plasma protein", Food Bioscience, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 26-33
2014 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein", KU Journal: Natural Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 629-636
Publish Year National Conference 1
2014 exน้ำฝน สามสาลี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย