โครงสร้างและสมบัติแมกนีโตอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคของ Teternol-D/PZT

Publish Year International Journal 1
2015 exAmonpattaratkit, P., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAnanta, S., "Influences of PZT addition on phase formation and magnetic properties of perovskite Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-based ceramics", Journal of Magnetism and Magnetic Materials , ปีที่ 389, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 95-100
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวศศิธร เตชะนันท์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Structure, Magnetic and Magnetoelectric Property of Terfenol-D/PZT Particulate Composites", The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย