การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องปั้นวัตถุดิบทรงกลมระบบอัตโนมัติ