สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Root tensile properties of five selected forest trees", Eco-Engineering Symposium 2017: Application of Technology for Sustainability of Natural Resources, 13 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย