การแยก จำแนกและเลี้ยงเชื้อราเอนโดไฟท์จากกล้วยไม้เพื่อผลิตและตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรค และต้านมะเร็ง