ผลของหมู่แอกทีฟของพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของเจลและโดแป้งข้าว

Publish Year International Conference 1
2017 exNaree Denchai, exJenshinn Lin, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTzou-Chi Huang, "Degree of Gelatinization and Temperature Cycle Storage on Retrogradation of Rice Starch Paste", 8th Shelf Life International Meeting 2017, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exPloypetchara, T., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, ex Gohtani, S. , "Effect of plasticizers on gelatinization, retrogradation and rheological properties of rice flour gel and dough", 10th Naresuan Agriculture Fair, 24 - 29 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย