การกำจัดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบสองขั้นที่บำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ