การสร้างกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมและแคทลียาต้านทานโรคไวรัสดอกด่าง โดย RNAi Technology

Publish Year International Journal 1
2015 exUdomporn Petchthai, exAnchalee Chuphrom, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Recovery of virus-infected Dendrobium orchids by constitutive expression of the cymbidium mosaic virus coat protein gene", Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) , ปีที่ 120, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 597-606
Publish Year International Conference 1
2016 exNunnaphat Punsiri, inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKisana Bhinija, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Effects of ethephon on the expression of ethylene biosynthesis and anthocyanin genes in orchid leaves.", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016: Biochemistry for a sustainable future, 26 - 27 พฤษภาคม 2016