การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส

Publish Year International Journal 2
2020 exPornthep Keadtidumrongkul, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Overexpression of carbohydrate binding modules (CBMs) of Cellulomonas fimi glucanase B (CenB) in tobacco modifies cellulose in the cell wall and xylem cell enlargement", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 461-467
2018 exNarumol Thanananta, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Agrobacterium-mediated transformation of a Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis hybrid using peeled nodal-stem segments with yeast HAL2 for improving salt tolerance", New Forests, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 311-327
Publish Year International Conference 1
2016 exPornthep Keadtidumrongkul, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effects of CBM-Xyn10A on the growth of Arabidopsis, tobacco and Eucalyptus", Cell Wall Meeting XIV(14th), 12 - 17 มิถุนายน 2016, Chania, Crete สาธารณรัฐเฮลเลนิก