การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, exธีระ วรรณเกตุศิริ, "Development pf Learning Intervention of Program Design through Flowchart Simulation Program in Introduction to programming course for Eleventh Grade Students", Asia Pacific Educational Research Association (APERA) 2014, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง