การพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อการลดต้นทุนในการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลความละเอียดสูง

Publish Year International Journal 2
2015 exKomate Saknararak, exPhaireepinas Phimpisan, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Wear Monitoring of Steel Ball of a CNC Machining Centre by using Surface Roughness of Finished Test Pieces", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 410-415
2015 exPhaireepinas Phimpisan, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Geometrical Deviations of Machined Part by using Coordinate Measuring Machines", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 174-179
Publish Year International Conference 2
2014 exKomate Saknararak, exPhaireepinas Phimpisan, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Wear Monitoring of Steel Ball of a CNC Machining Centre by using Surface Roughness of Finished Test Pieces", The 2014 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT 2014), 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2014, ไทเป ไต้หวัน
2014 exPhaireepinas Phimpisan, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Geometrical Deviations of Machined Part by using Coordinate Measuring Machines", The 2014 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT 2014), 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2014, ไทเป ไต้หวัน