การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างนาโนแมงกานีสออกไซด์กับกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

Publish Year International Journal 2
2015 exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthi, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solid-type supercapacitor of reduced graphene oxide-metal organic framework composite coated on carbon fiber paper", Electrochimica Acta, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015
2014 exMontakarn Suksomboon, exPatarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavahananon, exSantamon Luanwothi, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of alkaline electrolytes on the charge storage capacity and morphology of porous layered double cobalt hydroxide-coated graphene supercapacitor electrodes", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 100, ตุลาคม 2014, หน้า 56876-56882
Publish Year International Conference 4
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSantamon Luanwuthi, "High-performance supercapacitor of graphene/metal organic framework composites", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachai Srimuk, "High-performance supercapacitor of ultraporous cobalt hydroxide/metal organic framework composites", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exMontakan Suksomboon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Polyaniline-Layered Double Cobalt Hydroxide-Graphene Nanocomposites for High-performance Supercapacitors", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYanisa Sanguansak, "Permselective Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Nanosheets Modified Electrode for Hydrazine Detection", the 10th Asian Conference on Chemical Sensors: Chemical Sensors for the Sustainable Society (ACCS 2013) , 11 - 14 พฤศจิกายน 2013, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrimuk, P., exChiochan, P., exKrittayavathanon, A., exLuanwuthi, S., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "High-performance Supercapacitor of Manganese Oxide/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Coated on Flexible Carbon Fiber Paper", "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย