แผ่นกรองแสงจากรกมะขามเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคาร

Publish Year National Conference 1
2014 exนายป้องภัย อภิพันธุ์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Joseph KHEDARI, "การพัฒนาแผ่นกรองแสงจากรกมะขาม", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕ 5th GRADUATE INTEGRITY : GI 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย