ซีเมนต์บล็อกเสริมไม้ไผ่สานเพื่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

Publish Year National Conference 1
2014 exนายคำชาย พันทวงศ์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Joseph KHEDARI, "การพัฒนาบล็อกปูนซีเมนต์ขาว ผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย