การพัฒนาข้อมูลด้านแสงสว่างสำหรับชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน