การพัฒนาความเข้มข้นระดับวินิจฉัยของสารไพรีทรอยด์ที่ใช้ควบคุมยุงลายบ้านและการตรวจหาความต้านทานสารไพรีทรอยด์ในยุงลายบ้าน : ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี

Publish Year International Journal 3
2017 exFaucon, F., exGaude, T., exDusfour, I., exNavratil, V., exCorbel, V., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGirod, R., exPoupardin, R., exBoyer, F., exReynaud, S., exDavid, J.-P., "In the hunt for genomic markers of metabolic resistance to pyrethroids in the mosquito Aedes aegypti: An integrated next-generation sequencing approach", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2017
2017 exCorbel, V., exFonseca, D.M., exWeetman, D., exPinto, J., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDusfour, I., exGrieco, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exRaghavendra, K., exVatandoost, H., exVontas, J., exMuller, P., exKasai, S., exFouque, F., exVelayudhan, R., exDurot, C., exDavid, J.-P., "International workshop on insecticide resistance in vectors of arboviruses, December 2016, Rio de Janeiro, Brazil", Parasites and Vectors, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017
2015 exFrederic Faucon, exIsabelle Dusfour, exThierry Gaude, exVincent Navratil, exFrederic Boyer, exFabrice Chandre, exPatcharawan Sirisopa, exKanutcharee Thanispong, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodolphe Poupardin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRomain Girod, exVincent CORBEL, exStephane Reynaud, exJean-Philippe David, "Identifying genomic changes associated with insecticide resistance in the dengue mosquito Aedes aegypti by deep targeted sequencing", Genome Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, exชนิตา ขันธนิยม, exพัชราวรรณ ศิริโสภา, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid resistance status of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีน อื่นๆ สหรัฐอเมริกา