การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2014 exOrawan Rojviroon, exThammasak Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by Photocatalytic Process", Environmental Engineering Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 255-259