ผลของชนิดและขนาดของอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะขุน