การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากแกนปอคิวบาและกัญชงในรูปแบบของแผ่นชิ้นไม้อัดและเชื้อเพลิงอัดเม็ด