การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวกักเก็บในนีโอโซม