ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูแรทเพศผู้ที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน