การศึกษากระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากกากผงชูรสหมักยีสต์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง