การประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านพื้นนก เพื่อแสดงข้อมูลความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกวดชิงรางวัลการก่อสร้างอย่างยั่งยืนระดับโลก