การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, ex Michael Kahn, exBahman Zohour, exDaniel Noon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Copper-Manganese Mixed Metal Oxide Catalysts for the Direct Epoxidation of Propylene by Molecular Oxygen", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 2638-2645
2010 exIsik Onal, exDerya Duzenli, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exErol Seker, exSelim Senkan, "Propylene epoxidation: high-throughput screening of supported metal catalysts combinatorially prepared by rapid sol-gel method", Topics in Catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1-2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2010, หน้า 92-99
Publish Year National Conference 1
2015 exธนภัทร ชูแก้ว, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDaniel Noon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาโพรพิลีนอิพ็อกซิเดชั่นในการสังเคราะห์โพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Sb2O3-CuO-NaCl/SiO2", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 5
2014 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, exYoshihiko OHISHI, exBJEREN CARLOS GUSTAVO KNAPP , "Direct conversion of olefin to olefin oxide by molecular oxygen", SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD, 2014
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012