การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง

Publish Year International Journal 3
2014 exBahman Zohour , exDaniel Noon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Spatial Profiles in RuO2-CuO-NaCl/SiO2 Packed-Bed Propylene Epoxidation Reactors", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 53, ฉบับที่ 14, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 6243-6248
2014 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exBahman Zohour , exDaniel Noon, exProf. Selim Senkan, "Key Mechanistic Insight into the Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene by the RuO2-CuO-NaCl/SiO2 Catalyst", CHEMCATCHEM, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1215-1219
2013 exAaron Miller , exBahman Zohour , inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDaniel Noon, exSelim Senkan, "SnO2-CuO-NaCl/SiO2 catalysts for propylene epoxidation", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 28, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 9551-9555
Publish Year International Copyrights 7
2013 exSelim Senkan, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Process for producing olefin oxide", ????????, 2013
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2011 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2011