การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้านและความชันจากท้องน้ำ

Publish Year International Journal 1
2015 exUtudee, S., inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet multilevel augmentation method for linear boundary value problems", Advances in Difference Equations, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015