การกำจัดคลื่นที่ถูกตรึงด้วยสิ่งกีดขวางที่มีรูปทรงและการเรียงตัวต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้